Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

dobry fotograf wrocław
rzetelnepisanie.edu.pl - pisanie prac doktorskich
tłumaczenia rosyjski

Hydroliza soli

Hydroliza soli - kontrakcja chemiczna zachodząca wtem po dysocjacji elektrolitycznej soli wewnątrz trakcie rozpuszczania ich wewnątrz wodzie. Reakcja ta powoduje, że roztwory wielu soli negacja logiczna mają obojętnego pH ale są wewnątrz wyższym stopniu oznacza owo mniej kwaśne oznacza owo zasadowe.Powstające wewnątrz wyniku dysocjacji soli jony są spośród punktu widzenia teorii Lewisa kwasami (kationy) oznacza owo zasadami (aniony), mogą więc one reagować spośród wodą tak, wewnątrz pewnej mierze były kwasami zaś zasadami wewnątrz tradycyjnym rozumieniu (wg teorii Arrheniusa). To właśnie ta kontrakcja jest zwana hydrolizą elektrolityczną soli. Przebiega równie aż do reakcji innych słabych elektrolitów tudzież więc wewnątrz przybliżeniu zgodnie spośród prawem rozcieńczeń Ostwalda Warto pamiętać, iż wewnątrz przypadku soli mocnego kwasu zaś mocnej zasady hydroliza negacja logiczna zachodzi. Nie zachodzi także wewnątrz przypadku soli, które są nierozpuszczalne wewnątrz wodzie.W przypadku soli mocnego kwasu zaś słabej zasady, jako np. chlorku amonowowego, (NH4Cl), jon dodatni NH4+ wchodząc wewnątrz reakcję spośród wodą pełni rolę kwasu odtwarzając wewnątrz roztworze słabą zasadę, amoniak, NH3 (czyli NH3*H2O) dodatkowo wytwarzając jony hydroniowe H3O+:Stała równowagi tej reakcji jest wewnątrz praktyce równa stałej dysocjacji kwasowej jonu amonowego:gdyż udział produktów autodysocjacji wody jest wewnątrz tym przypadku pomijalny. W związku spośród tym zgodnie spośród prawem Ostwalda można zapisać:gdzie:Dla soli słabego kwasu zaś mocnej zasady (np. octanu sodu, CH3COONa), jon ujemny octanowy CH3COO- wchodzi wewnątrz reakcję spośród cząsteczką wody spośród wytworzeniem cząsteczki kwasu octowego CH3COOH zaś anionu wodorotlenowego:Stała równowagi hydrolizy jest wewnątrz praktyce równa stałej dysocjacji zasadowej jonu octanowego:Co po pominięciu produktów autodysocjacji wody zaś zostosowaniu prawa Ostwalda daje:gdzie:Jeżeli informacja sól jest solą jednocześnie słabej zasady zaś słabego kwasu, wówczas podane poniżej równania komplikują się, gdyż powstające kationy zaś aniony są jednocześnie silnymi kwasami zaś zasadami Lewisa zaś prawo rozcieńczeń Ostwalda przestaje być na rzecz nich spełnione.