Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

sklep internetowy bhp
pisanienazlecenie.pl - prace magisterskie
pisanie prac zaliczeniowych - pisanienazlecenie.pl

Harmoniczna

Harmoniczna
Składowa harmoniczna jest pojęciem często używanym wewnątrz teorii sygnałów. Jest owo składowa szeregu Fouriera analizowanego sygnału (poza składową zerową zwaną składową stałą). Składowa harmoniczna jest częścią reprezentacji sygnału wewnątrz dziedzinie widmowej (częstotliwości) Sygnał okresowy spełniający stosunki Dirichleta można przedstawić w charakterze sumę sinusoidalnych przebiegów także składowej stałej.Pierwsza składowa harmoniczna jest sygnałem o częstotliwości równej częstotliwości analizowanego sygnału okresowego zaś częstotliwości kolejnych składowych harmonicznych są wielokrotnościami tej częstotliwości.Pojawienie się na wyjściu układu wyższych składowych harmonicznych wewnątrz pobliżu pobudzaniu składową podstawową świadczy o nieliniowości tego układu (zniekształcenia nieliniowe). Bardzo często dąży się więc aż do minimalizacji zawartości wyższych składowych harmonicznych wewnątrz sygnale wyjściowym.