Filtr pasmowy

Filtr pasmowy owo układ elektroniczny bądź projekt przepuszczający składowe widmowe sygnału wewnątrz określonym przedziale częstotliwości, nazywanym pasmem przepustowym. Pasmo przepustowe filtru definiuje się jak przedział pomiędzy dolną natomiast górną częstotliwością graniczną ewentualnie jak przedział leżący wokół określonej częstotliwości środkowej tego filtru Pojęcie filtru pasmowego najczęściej jest utożsamiane spośród filtrem środkowoprzepustowym. Filtry pasmowe o szczególnie szerokim paśmie mogą być zbudowane także spośród szeregowego połączenia dwóch filtrów: filtru górnoprzepustowego obcinającego sygnały poniżej dolnej częstotliwości granicznej pasma natomiast filtru dolnoprzepustowego tłumiącego sygnały powyżej górnej częstotliwości granicznej.W analizie pasmowej, charakterystycznej na rzecz akustyki, stosowane są filtry środkowoprzepustowe o stałej względnej szerokości pasma. Dla takich filtrów spełniona jest zależność:gdzie:Podstawowym filtrem tego typu jest filtr oktawowy, na rzecz którego , natomiast związek częstotliwości granicznych filtru wynosi 2. Do dokładniejszej analizy stosuje się filtry tercjowe, wewnątrz których .