Filtr górnoprzepustowy

Filtr górnoprzepustowy (ang. high-pass filter – układ elektroniczny bądź algorytm, który przepuszcza sygnały sinusoidalne także składowe widmowe złożonych sygnałów o częstotliwościach powyżej określonej częstotliwości granicznej, także tłumi składowe leżące poniżej.W zależności od czasu konstrukcji wyróżniamy filtry:W idealnym filtrze w środku paśmie przepustowym współczynnik tłumienia ma obowiązek być równy zero, choć w środku paśmie tłumieniowym ma obowiązek być duży. Znajomość charakterystyki częstotliwościowej współczynnika fazowego pozwala na określenie zmiany fazy napięcia natomiast prądu w środku sąsiedztwie przejściu sygnału na wskroś filtr Ponieważ filtry elektrycznosc .php'>reaktancyjne powinny pracować w środku warunkach dopasowania falowego, tzn. w środku sąsiedztwie obciążeniu filtra impedancją charakterystyczną, podaje się na rzecz filtrów również charakterystyki częstotliwościowe impedancji charakterystycznej.Przyjmuje się, że częstotliwości granicznej odpowiada tłumienie 3 dB, na rzecz filtra RC częstotliwość graniczna określona jest wzorem:Zależność przesunięcia fazowego między wejściem także wyjściem określa wzór:gdzie: