Filtr dolnoprzepustowy

Filtr_dolnoprzepustowy
Filtr dolnoprzepustowy - układ elektroniczny optyczny, akustyczny owo znaczy odrębny moduł przetwarzający sygnał (np. przyporządkowany algorytm) przepuszczający częstotliwości sygnału poniżej ustalonej częstotliwości granicznej, tłumi składowe widma leżące wewnątrz górnej jego części. Układ elektryczny ziszczony jest tak bywa spośród cewki owo znaczy opornika a kondensatora. Ma jedno smuga przepustowe a jedno tłumiące. Filtr dolnoprzepustowy jest układem całkującym stratnym. Wielkością charakteryzującą taki układ jest transmitancja, określana jak relacja napięcia wyjściowego aż do wejściowego. Często zapisuje się ją wewnątrz postaci operatorowej.gdzie:Częstotliwość graniczna przedstawionego układu filtra wynosi:Co jest równoważne pulsacji:Przedstawiony powyżej filtr dolnoprzepustowy owo najprostszy jego rodzaj. Istnieją wewnątrz dużej mierze wewnątrz wyższym stopniu złożone realizacje takiego układu, posiadające różne od chwili niego charakterystyki (np. silniejsze tłumienie sygnału powyżej częstotliwości granicznej) Filtry dolnoprzepustowe są ważnym elementem technologii cyfrowej. Przed zamianą sygnału analogowego na sygnał liczbowy konieczne jest użycie filtra usuwającego spośród widma sygnału częstotliwości przewyższające częstotliwość Nyquista.Przykładem optycznego filtra dolnoprzepustowego jest płytka spośród kryształu dwójłomnego znajdująca się zanim przetwornikiem optoelektronicznym (np. CCD, CMOS) wewnątrz cyfrowym aparacie fotograficznym. Ma płeć piękna na celu niewielkie rozmycie obrazu padającego na przetwornik ano ażeby uniknąć powstawaniu efektów tzw. aliasingu.