Filtr cyfrowy

Filtrem cyfrowym nazywamy wzór realizowany w poprzek oprogramowanie komputerowy albo liczbowy układ sekwencyjny, który w środku reakcji na ciąg próbek sygnału dyskretnego podanego na swoje wejście odpowiada ciągiem próbek wyjściowych, zgodnie spośród deterministyczną funkcją przejścia, która może być liniowa albo nieliniowa Filtr liczbowy posiada pamięć wewnętrzną, w środku której zapisywany jest stan, dzięki któremu odpowiedź na każdą kolejną próbkę negacja logiczna zależy wyłącznie odkąd tej próbki, tymczasem również odkąd innych próbek. Jeśli zależność ta dotyczy wyłącznie próbek poprzednich, taki filtr nazywamy przyczynowym, jeśli uwzględniane są również próbki przyszłe - nieprzyczynowym.W przypadku filtru liniowego jego właściwości całkowicie określa dyskretna odpowiedź impulsowa, oraz sygnał wyjściowy jest splotem dyskretnym sygnału wejściowego spośród tą odpowiedzią. W dziedzinie częstotliwości właściwości takiego filtru opisuje transmitancja.Zachowanie dynamiczne filtru nieliniowego jest najczęściej w środku wyższym stopniu skomplikowane, wobec tego odpowiedź impulsowa takiego filtru negacja logiczna opisuje wszystkich jego właściwości dodatkowo negacja logiczna starczy aż do przewidzenia reakcji filtru na pozostawiony do wyboru sygnał wejściowy Filtry cyfrowe można podzielić na dubel grupy: