Filtr aktywny

Filtry aktywne negacja logiczna wykorzystują przeważnie własności elementów RLC, aliści wzmacniaczy operacyjnych i konwerterów impedancji blisko wspomaganiu specjalnymi elementami sterującymi i dostarczającymi energię aż do filtrowanego układu. Zawierają one zarówno elementy RLC, jak na przykład i również elementy dostarczające energię aż do filtrowanego układu np. wzmacniacze, układy nieliniowe.Przykład górnoprzepustowego aktywnego filtra przedstawiono na rysunku obok. Jak widać filtr taki bazuje na wzmocnionych charakterystykach elementów RC. Elementem aktywnym jest w tym miejscu wzmacniacz operacyjny, który posiada odrębne zasilanie (nie pokazane na rzecz czytelności rysunku), i które powoduje częściowe zaopatrywanie energii aż do filtrowanego układu.Istnieje wielce dużo różnych typów filtrów aktywnych, m.in. Filtry aktywne charakteryzują sie o dużo lepszym tłumieniem wewnątrz paśmie tłumienia niż filtry pasywne Filtry tego typu są wystarczająco dobre wewnątrz wielu zastosowaniach zwłaszcza, kiedy częstotliwość sygnału tłumionego poprzez filtr jest wewnątrz dużym stopniu oddalona od momentu częstotliwości pasma przepustowego filtru Przykładami takich zastosowań mogą być: zwieranie sygnałów o częstotliwościach radiowych wewnątrz urządzeniach akustycznych, nieprzepuszczanie składowej stałej napięcia sygnału i rozdzielanie sygnału modulującego i jego "nośnej".