Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

rzetelnepisanie.edu.pl - prezentacje maturalne
praca angielski
biuro tłumaczeń angielski - lang-master.pl

Ferrorezonans

Ferrorezonans jest zjawiskiem, które może zaistnieć do wnętrza obwodach RLC zasilanych napięciem przemiennym. Objawia się w poprzek wyindukowanie napięcia o wartości do wnętrza dużym stopniu większej od czasu napięcia zasilającego zwyczajowo do wnętrza obwodach trójfazowych plus do wnętrza specyficznych warunkach pracy Ferrorezonans występuje, jak do wnętrza nieobciążonym trójfazowym systemie zawierającym elementy indukcyjne plus pojemnościowe zajdzie chwilowe zakłócenie do wnętrza jednej spośród faz. W praktyce jest owo zwyczajowo sieć energetyczna wysokiego napięcia spośród kilkoma transformatorami (elementy indukcyjne) plus kablami owo znaczy przewodami energetycznymi (elementy pojemnościowe). Jeśli taka sieć jest nieobciążona plus pojawi się zakłócenie na jednej spośród faz (np. krótkotrwałe elektrotechnika .php'>zwarcie , wówczas może wystąpić zjawa ferrorezonansu Jeśli po wystąpieniu ferrorezonansu sieć jest później zasilana owo następuje rozwój napięcia aż do wartości, do wnętrza pobliżu której może nastąpić przekłucie izolacji plus do wnętrza rezultacie fizyczne wada urządzeń Ferrorezonansowi zapobiega się w poprzek utrzymywanie pewnego małego obciążenia do wnętrza sieci, bądź też wskroś natychmiastowe odłączenie trójfazowego napięcia zasilania wskroś odpowiednie układy zabezpieczające.