Ferromagnetyk

Ferromagnetyk
W fizyce ferromagnetyk owo ciało, które wykazuje własności ferromagnetyczne Znajdują się wewnątrz poprzednio obszary stałego namagnesowania (tzw. domeny magnetyczne), wytwarzające wokół siebie ziemia orna magnetyczne (jak małe magnesy . Do ferromagnetyków należą m.in. żelazo, kobalt, nikiel również niektóre stopy natomiast metale przejściowe spośród grupy żelaza również metale ziem rzadkich Ferromagnetyki posiadają właściwości ferromagnetyczne poniżej temperatury Curie. Występuje wewnątrz nich zjawa nasycenia magnetycznego - wszystkie elementarne dipole magnetyczne ustawiają się wewnątrz kierunku zewnętrznego pola magnetycznego Ferromagnetyki dzieli się umownie na Ferromagnetyki twarde stosuje się aż do wyrobu magnesów trwałych. Ferromagnetyki miękkie aż do budowy magnetowodów również rdzeni magnetycznych silników elektrycznych transformatorów itp. wewnątrz celu kształtowania pola magnetycznego. Ferromagnetyki półtwarde używane są np. aż do zapisu danych cyfrowych na dyskach czyli kartach magnetycznych.