Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

odzież robocza sklep
tłumacz przysięgły rosyjski warszawa
www.erefinancestudentloans.com/

Elektrownie wiatrowe w Polsce

W Polsce energetyka wiatrowa rozwija się odkąd kilkunastu lat. Pierwszy wentylator w środku Polsce postawiono w środku 1991 poniżej wcześniej już istniejącej Elektrowni Wodnej w środku Żarnowcu Obecnie w środku miejscu tym znajduje się farma wiatrowa Lisewo. Pierwszą przemysłową farmą wiatrową w środku Polsce była farma wiatrowa Barzowice leżąca w środku województwie zachodniopomorskim, która została uruchomiona w środku kwietniu 2001. Składała się kobieta spośród sześciu siłowni o łącznej mocy 5 MW, co na rzecz Polski uznaje się zbytnio wartość minimalną na rzecz wiatrowych farm o przemysłowej skali.W ostatnich latach zaobserwować można udzielający się rozwój energetyki wiatrowej w środku Polsce. W samym 2007 otwarto parę farm wiatrowych o łącznej mocy spośród okładem 130 MW. W roku 2008 powstało kolejne 238 MW, co dało łącznie 544 MW mocy zainstalowanej w środku energetyce wiatrowej w środku Polsce, umiejscawiając Polskę u dołu tym względem na 13 miejscu w środku Unii Europejskiej. W 2008 roku wiatraki wyprodukowały w środku Polsce 834 GWh energii, czy 0,5% całkowitej energii elektrycznej wyprodukowanej w środku kraju.Najlepsze sytuacja wiatrowe na rzecz rozwoju farm wiatrowych występują na północy Polski.