Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

prace dyplomowe - pisanienazlecenie.pl
tłumacz przysięgły języka angielskiego warszawa
Langfast.pl - tłumaczenia angielski

Elektrownia wodna

Elektrownia wodna owo zakład przemysłowy zamieniający energię spadku wody na elektryczną Elektrownie wodne dzieli się na: "duże" tudzież "małe", przyjmując, że małe elektrownie wodne (określane skrótem MEW) owo te o mocy poniżej 5 MW. Podział ów jest dość nieuzasadniony (w Skandynawii tudzież Szwajcarii granicą są 2 MW, zaś do wnętrza Ameryka 15 MW), wszak dość ważny, gdyż MEW są zaliczane aż do niekonwencjonalnych, odnawialnych tudzież ekologicznych źródeł energii. Natomiast duże elektrownie wodne są do wnętrza ów sposób na świecie rozpowszechnione (20% światowej produkcji energii elektrycznej , że traktowane są często w charakterze konwencjonalne źródło energii, zaś duży stopień ingerencji do wnętrza środowisko naturalne powstrzymuje wielu badaczy odkąd nazywania dużych elektrowni wodnych ekologicznymi. Wątpliwości te negacja logiczna dotyczą małych elektrowni wodnych których wpływ na środowisko jest delikatny Elektrownie wodne można podzielić na elektrownie przepływowe produkujące energię elektryczną zaś elektrownie szczytowo-pompowe, które służą głównie aż do magazynowania energii elektrycznej wyprodukowanej do wnętrza odmienny sposób.Pierwsza elektrownia wodna została zbudowana do wnętrza 1882 roku do wnętrza Appleton (Wisconsin) (USA) na rzece Fox. Dostarczała płeć piękna energię aż do fabryki produkującej papier. Było owo duet lata po pokazie, na którym Thomas Alva Edison po trafienie naczelny zademonstrował jawnie produkowanie światła elektrycznego Największą elektrownią wodną na świecie jest wybudowana do wnętrza 1983 roku elektrownia na zaporze Itaipu na Paranie na granicy państw Brazylii tudzież Paragwaju. Elektrownia ma maksymalną natężenie 12,6 GW zaś produkuje na rok 93,4 TWh energii. Nieco mniejsze są: Zapora Trzech Przełomów na rzece Jangcy do wnętrza Chinach tudzież Guri, Raul Leoni na rzece Caroní do wnętrza Wenezueli (10,06 GW).Największą budowaną zaporą spośród hydroelektrownią jest budowana do wnętrza Chinach Zapora Trzech Przełomów. Budowę zapory ukończono 20 maja 2006 r., elektrownia już częściowo pracuje, wszak trwa do tej pory napełnianie zbiornika tudzież wyposażanie elektrowni Ukończenie jest planowane na rok kalendarzowy 2009. Po ukończeniu 26 generatorów o łącznej mocy 18,2 GW ma produkować na rok około 84,7 TWh (terawatogodzin) energii.Zasoby hydroenergetyczne Polski szacuje się na 13,7 TWh rocznie, spośród czego 45,3% przypada na Wisłę, 43,6% na dorzecza Wisły tudzież Odry, 9,8% na Odrę tudzież 1,8% na rzeki Pomorza, pod czym same elektrownie na rzekach pomorskich zapewniały poprzednio II wojną światową energię elektryczną portowi morskiemu do wnętrza Gdyni, Kartuzom zaś Gdańskowi tudzież jego okolicom, co daje wyobrażenie jakże duży potencjał mają elektrownie wodne Obecnie Lechistan wykorzystuje swoje zasoby hydroenergetyczne zaledwie do wnętrza 12%, co stanowi 7,3% mocy zainstalowanej do wnętrza krajowym systemie elektroenergetycznym (dla porównania Norwegowie, rekordziści do wnętrza tej dziedzinie, uzyskują spośród energii spadku wody 98% energii elektrycznej .Do lat 80. ubiegłego wieku panował zbiorowy pogląd, że elektrownie wodne są źródłem "czystszej" energii, owo znaczy, że są do wnętrza żadnym wypadku szkodliwe na rzecz środowiska naturalnego. Podczas wytwarzania energii za pomocą elektrownię wodną aż do atmosfery negacja logiczna dostają się żadne zanieczyszczenia, zaś stan emitowanego hałasu (ze względu na małą prędkość obrotową turbin) jest niski.Jednak konstrukcja elektrowni znacząco zmienia ekosystem tudzież pejzaż otoczenia. Aby uzyskać strzelisty stan wody, często wypada zalać ogromne obszary dolin rzek. Wiąże się owo spośród przesiedleniem ludzi mieszkających przedtem do wnętrza tym miejscu zaś prawdopodobną zagładą żyjących zwierząt tudzież roślin. Powstały do wnętrza obszar szybkiej, wartkiej rzeki pojemnik zawiera wodę stojącą, co sprawia, że rozwijają się w tamtym miejscu zupełnie inne organizmy niż poprzednio powstaniem zapory. Jednocześnie duży pojemnik charakteryzuje się do wnętrza dużym stopniu większym parowaniem tudzież zmienia wilgotność powietrza na względnie dużym obszarze. Wartka przedtem ciek po wyjściu spośród zapory spośród reguły płynie już wybitnie wolno. Zmniejsza się napowietrzanie wody, niedobór okresowych powodzi prowadzi aż do zamulenia dna.Przykładowo, po wybudowaniu tamy do wnętrza Asuanie (Egipt) na Nilu osady spośród górnego biegu rzeki (stanowiące odkąd tysięcy lat ważki element umożliwiający uprawę rolną do wnętrza delcie Nilu) przestały przepływać za pomocą tamę. Wiąże się owo spośród koniecznością nieustannego pogłębiania zbiornika.Powyższe uwagi negacja logiczna odnoszą się aż do małych elektrowni wodnych które piętrzą wodę do wnętrza rzekach na niewielkie wysokości. Dlatego też negacja logiczna powodują powstania zbiorników wodnych, zaś jeśli takie powstają, mają niewielkie rozmiary. Małe elektrownie wodne wpływają opłacalnie na stan wód gruntowych tudzież retencję wód, uspokajają kierunek rzeki tudzież zatrzymują zjawiska erozji dennej tudzież bocznej Wyposażone do wnętrza odpowiednie urządzenia ochrony ryb negacja logiczna powodują szkód na rzecz środowiska.