Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

kursy dla doroslych
Langfast.pl - biuro tłumaczeń kielce
part time job london

Elektrownia wiatrowa

Elektrownia wiatrowa owo zespół urządzeń produkujących energię elektryczną wykorzystujących aż do tego turbiny wiatrowe. Energia elektryczna uzyskana spośród wiatru jest uznawana w ciągu ekologicznie czystą, gdyż, pomijając nakłady energetyczne związane spośród wybudowaniem takiej elektrowni wytworzenie energii negacja logiczna pociąga w ciągu sobą spalania żadnego paliwa.Światowym potentatem wewnątrz produkcji energii wiatrowej są szwaby (ok. 40% produkcji wewnątrz skali całego globu).Aby uzyskać 1 MW (megawat) mocy, rotor turbiny wiatrowej winien mieć średnicę około 50 metrów. Ponieważ duża konwencjonalna elektrownia ma potęga sięgającą 1 GW (gigawata), tj. 1000 MW, owo jej zastąpienie wymagałoby teoretycznie użycia ok. 1000 takich generatorów wiatrowych. W rzeczywistości elektrownie wiatrowe pracują ok. 1500 - 2000 godzin rocznie, tj. trzykroć krócej niż siłownie konwencjonalne natomiast atomowe. Zatem naprawdę aby wyprodukować tak wiele samo energii elektrycznej co jedna duża siłownia klasyczna popyt ok. 3000 elektrowni wiatrowych o mocy 1 MW.W niektórych krajach budowane są elektrownie wiatrowe składające się spośród wielu ustawionych około siebie turbin – tzw. farmy wiatrowe Na polskim wybrzeżu Bałtyku oddano aż do użytku wewnątrz 2006 roku taką farmę wewnątrz miejscowości Tymień (25 wiatraków o mocy 2 MW każdy = 50 MW).Opinia publiczna bywa nieraz nieprzychylna takim inwestycjom, gdyż szpecą one krajobraz, generują uciążliwy hałas, plus stanowią zagrożenie na obiekt ptaków (urazy mechaniczne plus zakłócenia wewnątrz ptasiej nawigacji). Dlatego też przyszłość elektrowni takiego typu jest niepewna. Jednak niewielkie pojedyncze turbiny mogą być dobrym źródłem energii wewnątrz miejscach oddalonych od chwili centrów cywilizacyjnych, dokąd deficyt jest połączenia spośród krajową siecią energetyczną.Oceny mocy wiatru dokonywane są globalnie na podstawie pomiarów natomiast wyników modeli numerycznych. Archer natomiast Jacobson (2003, 2006) opracowali mapy mocy wiatru na wysokości 80 m. Lokalnie oceny wiatru dokonuje się używając mezoskalowych modeli numerycznych, które pozwalają na zejście aż do skali 2-10 km, natomiast oceny mocy wiatru na skali 100-200 m dokonuje się w ciągu pomocą prostszych modeli, często uwzględniających lokalne żyłka topograficzne (Pinard natomiast inni, 2005). W Polsce lecz wciąż wewnątrz niewielu miejscach sezonowo prędkość wiatru przekracza 4 m/s, co uznawane jest w ciągu minimum, naprawdę aby mogły pracować urządzenia prądotwórcze wiatraków energetycznych. Średnia prędkość wiatrów wynosi 2,8 m/s wewnątrz porze letniej natomiast 3,8 m/s wewnątrz zimie. Konsekwencją niskiej wietrzności jest to, że elektrownia wiatrowa wybudowana wewnątrz Danii dostarczy 100 kW (kilowatów), w czasie kiedy taka sama elektrownia wybudowana wewnątrz rejonie Szczecina dostarczy lecz wciąż 17,3 kW. Na terenie Polski przeważają strefy ciszy wiatrowej. Najlepsze żyłka wiatrowe wewnątrz Polsce panują powyżej Bałtykiem, wewnątrz okolicach Suwalszczyzny plus na Podkarpaciu. Polskimi "zagłębiami wiatrowymi" są przybrzeżne pasy wewnątrz okolicach Darłowa natomiast Pucka. Obecnie wydźwięk energii wiatrowej wewnątrz bilansie energetycznym Polski jest niewielka, aczkolwiek żyłka ta spośród wolna ulega zmianie. Najlepiej rozwiniętą wewnątrz Europie energetykę wiatrową mają sąsiadujące spośród Polską Niemcy. Jednakże natomiast oni mieli już okazję zetknąć się spośród problemem ciszy wiatrowej. W 2003 roku upalne latko powyżej większością obszaru Europy spowodowało ciszę wiatrową o rozmiarach klęski: stanęły wiatraki natomiast jeśliby negacja logiczna konwencjonalne źródła energii, na wielu terenach zabrakłoby prądu. Problem ciszy wiatrowej wydaje się być niedocenianą aż do tej pory przeszkodą wewnątrz planach wykorzystania energii wiatru – wewnątrz Niemczech istnieje ok. 16 tysięcy turbin wiatrowych, mogących zaspokajać aż do 15% zapotrzebowania na energię elektryczną aczkolwiek problemy ze zjawiskiem ciszy wiatrowej powodują, że produkują tej energii dopiero 3% Elektrownie wiatrowe mogą wpływać na nasz koloryt – większe skupiska wiatraków mogą być przyczyną zmniejszenia prędkości wiatru (Roy natomiast inni, 2004). Keith natomiast inni (2004) oceniają, że nadzwyczaj duże ilości energii generowane na skroś elektrownie wiatrowe mogą wpływać na koloryt wewnątrz skali kontynentalnej, aliści mają minimalny wpływ na zmiany temperatury.Zdaniem przeciwników elektrownie wiatrowe w charakterze uzależnione od chwili warunków pogodowych, wymuszają na tradycyjnej energetyce utrzymywanie rezerwy mocy, naprawdę tak aby wewnątrz każdej chwili można było zastąpić albo uzupełnić dziedzictwo mocy dostarczanej na skroś elektrownie wiatrowe Duża bezwładność czasowa elektrowni cieplnych plus uwarunkowania techniczne sprawiają, że muszą one pracować spośród pewną mocą, negacja logiczna bacząc na że potęga wewnątrz nich produkowana negacja logiczna jest potrzebna. Gdy wieje wiatr natomiast elektrownie wiatrowe wytwarzają potęga elektryczną prowadzi aż do spalania mniejszej ilości węgla, natomiast co w ciągu tym idzie mniejszej emisji gazów cieplarnianych. Sumarycznie ilość spalonych paliw kopalnych potrzebnych aż do budowy systemu elektrowni wiatrowych natomiast konwencjonalnych plus zużyte wewnątrz trakcie pracy negacja logiczna jest mniejsze od chwili budowy natomiast pracy nowoczesnego zakładu energetycznego. Zdaniem specjalistów (patrz bibliografia) wywód takie jest błędne, gdyż pojawienie się mocy wytworzonej na skroś elektrownię wiatrową prowadzi aż do zmniejszenia ilości spalanego węgla dzięki automatycznym systemom regulacji mocy elektrowni węglowych.Jednym spośród argumentów na obiekt budowania elektrowni wiatrowych na świecie był zagadnienie konieczności zmniejszenia emisji dwutlenku węgla aż do atmosfery. Jednak spośród ostatnich raportów organizacji Greenpeace wynika, że rozwój energetyki wiatrowej jest, na sposób na razie, jednym spośród najdroższych sposobów natomiast dosyć negacja logiczna najefektywniejszym rozwiązywania tego problemu. Znacznie tańszym sposobem obniżenia emisji dwutlenku węgla jest zastąpienie części elektrowni węglowych elektrowniami jądrowymi. Mamy więc aż do wyboru droższą wewnątrz produkcji energię elektryczną ze źródeł odnawialnych natomiast jej niskie koszty środowiskowe albo tańszą energię elektryczną ze spalania węgla obarczoną wysokimi kosztami środowiskowymi albo energetykę jądrową mającą zerową emisję gazów cieplarnianych natomiast związków toksycznych niemniej jednak spośród negacja logiczna rozwiązanym aż do końca problemem przechowywania odpadów radioaktywnych, plus zagrożeniem skażeniem radioaktywnym wewnątrz wyniku uszkodzenia reaktora wewnątrz tym szczególnie wewnątrz wyniku ataku terrorystycznego.Problem też stanowi fakt, iż wg niektórych badań farmy wiatrowe poważnie zagrażają ptactwu, zaś wzdłuż Odry przebiega marszruta ich sezonowych wędrówek południkowych. Na ów zagadnienie zwracają też uwagę światowi ekolodzy, m.in. ze Szkocji natomiast USA. Stwierdzono, że szkockie elektrownie wiatrowe przyczyniają się aż do ginięcia zagrożonych gatunków ptactwa (m.in. sokołów, orłów natomiast latających na małych wysokościach drzemlików), natomiast amerykańska zrzeszenie pozarządowa Center for Biological Diversity policzyła, że turbiny jednej lecz wciąż lokalnej elektrowni wiatrowej zabijają rokrocznie co więcej aż do 1,3 tys. latających ptaków drapieżnych. Z innych badań (m.in. duńskich, niemieckich natomiast holenderskich) wynika natomiast, że ptaki potrafią się doskonale dostosować aż do pojedynczych elektrowni wiatrowych na sposób natomiast potężnych farm wiatrowych Jeśli na drodze przelotu ptaków pojawiają się nowe elektrownie wiatrowe (bądź inne elementy mogące stanowić potencjalne zagrożenie), ptaki omijają je szerokim łukiem wykluczając możliwość kolizji albo wewnątrz dużej mierze zmniejszając możliwość jej wystąpienia. Znane są także przypadki, że ptaki niektórych gatunków zakładały gniazda na gondolach elektrowni wiatrowych co stanowi mocny dowód, że negacja logiczna dochodziło aż do kolizji tego gatunku spośród łopatami wirnika turbiny wiatrowej.Oprócz typowego hałasu (w zakresie słyszalnym) generowane są często (ale lecz wciąż wewnątrz starszych konstrukcjach na skroś niektóre elementy konstrukcyjne turbiny wiatrowej, zwłaszcza łopaty infradźwięki, innymi słowy fale wewnątrz zakresie częstotliwości mniejszych, od chwili słyszalnych. W początkowym okresie rozwoju turbin wiatrowych były one rzeczywiście uciążliwe na obiekt sąsiedztwa. Jednak zaostrzenia prawne natomiast pospieszny rozwój wewnątrz tej dziedzinie doprowadził aż do uzyskania konstrukcji prawie że nieemitujących infradźwięków.W Polsce dodatkowym elementem utrudniającym zaistnienie tego źródła energii są kłopoty wynikające spośród polityki energetycznej firm-odbiorców energii, które żądają zapewnienia stałej wielkości dostaw plus fakt, że na terenie Niziny Szczecińskiej istnieje zespół elektrowni zaspokajających potrzeby tego regionu, natomiast przesył energii ze względu na straty jest nieopłacalny. Rozwojowi energetyki wiatrowej wewnątrz Polsce wydają się też negacja logiczna sprzyjać prawo prawne – szacuje się, że same wydatki dot. uzyskania pozwolenia na budowę wiatraków często stanowią co więcej 25% kosztów ogólnych uruchamiania elektrowni wiatrowej spośród kolei możliwość uzyskania kredytów na taką budowę jest wewnątrz Polsce niewielka.Pomimo tych wszystkich (mniejszych natomiast większych) kontrowersji, inwestorzy spośród fryc wewnątrz Zatoce Pomorskiej chcą zbudować jedną spośród największych na świecie farm wiatrowych: 35 kilometrów na wschód od chwili Rugii ma stanąć ok. 200 zakotwiczonych wewnątrz dnie morskim wiatraków, których łączna potęga zainstalowana ma docelowo wynieść ok. 1 GW. Projektanci tego przedsięwzięcia zapewniają, że zadbali o to, naprawdę aby wiatraki negacja logiczna kolidowały spośród trasami przelotu ptaków ani spośród międzynarodowymi szlakami żeglugi. Całość ma być ukończona aż do 2010 roku.W jednym spośród raportów Greenpeace przedstawiono obliczenia, spośród których wynika, że aż do roku 2020 elektrownie wiatrowe będą produkować ok. 12% całkowitej energii elektrycznej Na małą skalę, elektrownia wiatrowa połączona spośród systemem magazynowania energii elektrycznej może służyć aż do zaopatrzenia budynku autonomicznego wewnątrz elektryczność. Na rynku dostępne są małe przydomowe instalacje aż do produkcji energii elektrycznej składające się spośród turbiny wiatrowej o mocy kilku kW, tryb fotowoltaiczne plus baterię akumulatorów aż do przechowywania energii między okresami podaży natomiast zapotrzebowania.