Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

tłumaczenia symultaniczne warszawa
Google plus rzetelne-pisanie-prac.pl
kurs rysunku warszawa

Elektroforeza

Elektroforeza - mechanika analityczna, rzadziej preparatywna, stosowana w środku chemii tudzież biologii molekularnej, zwłaszcza w środku genetyce. Jej istotą jest dysocjacja mieszaniny związków chemicznych na możliwie jednorodne frakcje za pomocą wymuszanie wędrówki ich cząsteczek w środku polu elektrycznym Cząsteczki różnych substancji różnią się przeciętnie ruchliwością elektroforetyczną Parametr ów jest w środku przybliżeniu całkiem symetryczny aż do ładunku elektrycznego cząsteczki tudzież na odwrót symetryczny aż do jej wielkości. Zależy także od chwili kształtu cząsteczki.Istnieje masa wariantów tej techniki. W zależności od chwili ośrodka, w środku którym następuje rozdział wyróżnić można elektroforezę bibułową (dziś już przestarzałą tudzież właściwie negacja logiczna używaną), żelową tudzież kapilarną.W elektroforezie żelowej ośrodkiem w środku którym przemieszczają się badane substancje jest żel elektroforetyczny ukończony spośród agarozy, poliakrylamidów , agaru albo skrobi (metoda historyczna), uformowany w środku płytkę długości kilkunastu - kilkudziesięciu centymetrów tudzież grubości od chwili ułamka aż do kilku milimetrów (rzadziej jest owo słupek - elektroforeza dyskowa). Kroplę analizowanej mieszaniny nanosi się w środku zagłębienie w środku żelu - studzienkę. Próbka rozpuszczona jest spośród reguły w środku roztworze o większej gęstości (np. w środku formamidzie), dzięki czemu rozpływa się na dnie studzienki, oraz po włączeniu zasilania migruje aż do żelu w charakterze wąski prążek. W zależności od chwili techniki, cały żel albo jego końce zanurzone są w środku przewodzącym prąd roztworze buforowym. Wzdłuż krawędzi żelu, przeciętnie na dwóch przeciwległych bokach płytki, biegną, elektrody aż do których przykłada się stałe albo asymetryczne pulsujące napięcie elektryczne rzędu 50-3000 V. Ze względu na zróżnicowaną mobilność elektroforetyczną ruchliwsze (zazwyczaj mniejsze) cząsteczki w środku oddalają się szybciej od chwili miejsca naniesienia próbki. Przebieg elektroforezy można monitorować nanosząc (na osobnych ścieżkach albo w środku sumie spośród preparatem) specjalne barwniki (tzw. markery) o znanej mobilności elektroforetycznej Po zakończeniu procesu żel wydobywa się spośród aparatu tudzież analizuje za pomocą wybarwienie bądź obserwację absorpcji światła (zazwyczaj UV) za pomocą żel. Wizualizację elektroforegramów preparatów znakowanych izotopowo uzyskuje się za pomocą czernienie kliszy fotograficznej (autoradiogram). W przypadku technik preparatywnych obszary żelu zawierające pożądany produkt kartezjański wycina się tudzież poddaje procesowi elucji Elektroforeza jest najczęściej stosowana aż do rozdzielania DNA, RNA albo białek wyekstrahowanych spośród komórek albo syntetycznych. Jest też niekiedy stosowana w charakterze jedna spośród technik pomiaru elektrycznosc .php'>masy cząsteczkowej tudzież badania polidyspersji polimerów syntetycznych. Jeśli badaczowi zależy na ograniczeniu wpływu kształtu cząsteczek na szybkość ich elektroforetycznej wędrówki tudzież na ściślejszym powiązaniu ich ruchliwości spośród elektrycznosc .php'>masą cząsteczkową, owo może badane substancje poddać denaturacji, np. w środku sąsiedztwie pomocy detergentu SDS (w przypadku białek) albo mocznika (w przypadku DNA albo białek).Z poziomu molekularnego elektroforeza polega na ukierunkowanym przesuwaniu analizowanych cząsteczek za pomocą prąd tudzież ich interakcji spośród fazą stałą żelu, która w środku tej cząsteczkowej skali wygląda na miarę przestrzenna sieć. Bardziej ruchliwe są mniejsze cząsteczki ponieważ łatwiej się przeciskają za pomocą tą sieć, większe się opóźniają. Plusowy prąd uruchamia te które 'utknęły' po drodze tudzież daje lepszej jakości rozdział.Przykładowe markery aż do elektroforezyPrzykładowe substancje wybarwiające żelElektroforeza kapilarna (CE, od chwili ang. Capillary Electrophoresis), zwana też elektroforezą w środku wolnym buforze służy najczęściej aż do rozdziału niewielkich cząsteczek (podobnie na miarę HPLC). Metoda ta jest często stosowana w środku biologii molekularnej aż do analizy DNA, wielce rzadziej aż do rozdziału peptydów. Rozdział mieszanin zarządzany jest w środku cienkiej (wewn. średnica 25-100 µm) tudzież długiej (0.5-1 m) kapilarze kwarcowej, przypominającej spośród wyglądu światłowód. Kapilara ta wypełniana jest buforem.Próbka wprowadzana jest aż do wlotu kapilary, po czym jest aż do niej przykładane wysokie napięcie elektryczne (do 30 kV). U wylotu kapilary zamontowany jest detektor, który rejestruje wychodzenie spośród rurki kolejnych związków chemicznych. Bufor płynie za pomocą kapilarę ze stałą szybkością w środku stronę jednej spośród elektrod Dla układu wodnego jest owo przeciętnie katoda Technika ta umożliwia rozdzielanie anionów tudzież kationów soli organicznych tudzież nieorganicznych.Odmianą elektroforezy kapilarnej jest micelarna elektrokinetochromatografia (MEKC). W tej technice w środku buforze rozdziałowym znajduje się rozzuchwalony środek czyszczący jonowy (np. dodecylosiarczan sodu - SDS) w środku takim stężeniu, ażeby tworzyć trwałą emulsję. Emulsja ta składa się spośród miceli, które są hydrofobowe wewnątrz tudzież naładowane elektrycznie na swojej powierzchni.Micele te dzięki swemu ładunkowi poruszają się spośród inną prędkością niż pozostałość buforu, oraz w środku ich wnętrzach zamknięte są cząsteczki związków chemicznych tworzących analizowaną mieszaninę. Pozwala owo rozdzielać związki chemiczne, które negacja logiczna przyjmują ładunku elektrycznego co więcej po przyłożeniu dużego napięcia. Metoda ta umożliwia rozdział tudzież analizę prawie że wszystkich związków chemicznych rozpuszczalnych w środku wodzie.