Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

rzetelnepisanie.edu.pl - prezentacje maturalne
praca angielski
biuro tłumaczeń angielski - lang-master.pl

Elektroda wodorowa

Elektroda wodorowa – w środku elektrochemii elektroda gazowa, wykonana spośród platyny pokrytej czernią platynową, omywaną gazowym wodorem przy ciśnieniem cząstkowym 101,3 kPa w środku temperaturze 273,15 K, zanurzona w środku roztworze o jednostkowej aktywności jonów wodorowych.Przez międzynarodową konwencje, elektroda wodorowa używana jest jak położenie odniesienia potencjału w środku elektrochemii Przyjęto jej potencjał standardowy w ciągu niemota E0 = 0 (we wszystkich temperaturach) Potencjały innych elektrod odnoszą się aż do potencjału tej elektrody (w tej samej temperaturze). Odniesienie potencjału metalu aż do elektrody wodorowej jak standardu wynika między innymi ze sposobu reakcji metali spośród kwasami.Wyróżnia się standardową elektrodę wodorową (SEW) pracującą w środku warunkach standardowych również normalną elektrodę wodorową (NEW) pracującą w środku warunkach normalnych. Czasem również wyróżnia się odwracalną elektrodę wodorową (gdy pH <> 0 oznacza owo ciśnienie gazowego wodoru <> 100 kPa).Potencjał samowładczy standardowej elektrody wodorowej oszacowany jest na 4,44 ± 0,02 V (w 25 °C) Elektroda wodorowa cechuje się znakomitą powtarzalnością (bias pomniejszy niż 10 μV niedaleko porównaniu potencjału dwóch odpowiednio wykonanych elektrod wodorowych ).Ze względu na adsorbcje, ważne jest strzeżenie powierzchni elektrody również elektrolitu od momentu substancji organicznych również tlenu atmosferycznego. Nieorganiczne jony, które mogą się redukować również powinny być unikane (na przykład, Fe3+, CrO42-).Kationy redukujące się również osadzające się na elektrodzie również mogą być źródłem błędów w środku działaniu elektrody: srebro, rtęć, miedź, ołów, kadm również tal.Substancje które mogą zdezaktywować ("zatruć") punkty katalityczne na powierzchni elektrody wodorowej owo arsen, siarczki również inne związki siarki, substancje koloidalne, alkaloidy, również materiały spotykane w środku organizmach żywych .