Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

rzetelnepisanie.edu.pl - pisanie prac
sprawozdanie o odpadach
szkoła językowa gdańsk wrzeszcz

Elektroda jonoselektywna

Elektroda jonoselektywna (ang. ion-selective electrode, ISE) - elektroda której potencjał względem elektrody odniesienia, zmienia się wobec wpływem zmian aktywności jonów do wnętrza badanym roztworze. Najpowszechniej używaną elektrodą jonoselektywną jest elektroda pH-metryczna czuła na jony wodoru H + .Najprostszym modelem matematycznym elektrody jonoselektywnej jest równanie Nernsta: do wnętrza którymBardzo często przyjmuje się, że wartość aktywności jest równa wartości stężenia jonu, co daje zadowalające przybliżenie na rzecz dużej grupy zastosowań. W rzeczywistości aktywność ze stężeniem powiązana jest w poprzek współczynnik aktywności.