Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

prace licencjackie
pisanie prac inżynierskich - rzetelnepisanie.edu.p
tłumacz niemieckiego wrocław

Elektroda chlorosrebrowa

Elektroda chlorosrebrowa - elektroda wzorcowa stosowana do wnętrza pomiarach elektrochemicznych Zbudowana spośród metalicznego srebra (w formie drutu oznacza owo płytki) pokrytego warstwą chlorku srebra (AgCl), zanurzonego do wnętrza nasyconym roztworze chlorku potasu. Jej potencjał standardowy związany spośród reakcją elektrodową:ΑgCl + e- → Ag0 + Cl-w temperaturze 25 °C wynosi +0,22 V.Odpowiednio skonstruowana elektroda chlorosrebrowa może być stosowna do wnętrza temperaturach aż do 300 °C. Potencjał standardowy tej elektrody (tzn. potencjał podczas gdy aktywność jonu chlorkowego wynosi 1 mol/kg) jest funkcją temperatury :Bard podał następujące równanie pozwalające wyliczyć potencjał standardowy elektrody chlorosrebrowej do wnętrza zakresie 0–95 °C:Poprawiona zależność na rzecz wyższych temperatur, która odzwierciedla dane spośród tabeli powyżej to:Eo(V) = 0,23735 - 5,3783x10-4t - 2,3728x10-6t2 - 2,2671x10-9(t+273) na rzecz 25 < t < 275 °C.Ekstrapolacja aż do 300 °C daje Eo = -0,138 V.