Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

tłumaczenia symultaniczne warszawa
Google plus rzetelne-pisanie-prac.pl
kurs rysunku warszawa

Elektroda

Elektroda - końcowy pierwiastek niektórych układów czyli urządzeń elektrycznych mistrz elektryczny wysyłający ładunek elektryczny czyli przyjmujący go spośród otoczenia, czyli też kształtujący zakres elektrostatyczne do wnętrza swoim otoczeniu.Istnieją trzy rodzaje elektrod Pierwsze dubel rodzaje owo anoda plus katoda W obwodach prądu stałego anoda owo ta spośród elektrod która przyjmuje ładunek obraźliwy czyli wysyła dodatni, zaś katoda owo elektroda wysyłająca ładunek obraźliwy czyli przyjmująca dodatni. W lampie rentgenowskiej anoda bywa nazywana antykatodą. Ładunkami elektrycznymi przepływającymi między anodą plus katodą mogą być swobodne elektrony czyli jony.Trzecim rodzajem są elektrody oddziałujące na przestrzeń swoim potencjałem - przykładem są w tym miejscu siatki do wnętrza lampie elektronowej zwłaszcza siatkówka pierwsza. Czasami elektrody te przyjmują czyli wysyłają nośniki prądu, wzorem np. siatkówka druga do wnętrza tetrodzie, niemniej są do wnętrza przyszłości nazywane siatkami, gdyż ich głównym celem jest oddziaływanie na rozkład pola elektrycznego Niekiedy tego rodzaju elektrody noszą też inne nazwy, np. do wnętrza lampie oscyloskopowej nazywane są płytkami odchylającymi.Ładunek na elektrodach zależny jest odkąd tego czyli do wnętrza danym układzie jest generowana siła elektromotoryczna czyli też absorbowana jest zapał elektryczna Zawsze niemniej anoda plus katoda mają do wnętrza stosunku aż do siebie różny ładunek elektryczny W przypadku układów, dokąd jest generowana siła elektromotoryczna anoda ma ładunek ujemny, zaś katoda dodatni. W przypadku wzorem siła elektromotoryczna jest absorbowana, anoda ma ładunek dodatni, zaś katoda ujemny.Urządzenia do wnętrza których występują elektrody: