Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

Notariusz Świdnica
Zajęcia ogólnorozwojowe Żoliborz
TU

Elektrociepłownia Marcel

Elektrociepłownia Marcel Sp spośród o.o. owo elektrociepłownia znajdująca się do wnętrza Radlinie do wnętrza województwie śląskim Elektrociepłownia ta jak paliwa używa węgla kamiennego dostarczanego spośród pobliskiej kopalni tudzież odpadowego gazu koksowniczego spośród pobliskiej koksowni Radlin, zaś dodatkowym paliwem jest biomasa EC Marcel posiada koncesje URE na:Przesył zaś rozprowadzanie energii elektrycznej polega na przesyłaniu zaś dystrybucji energii elektrycznej na obszarze miasta Radlin tudzież gminy Marklowice w środku pomocą sieci rozdzielczej o napięciach 20 kV, 6 kV zaś 0,4 kV.Wytwarzanie energii elektrycznej odbywa się do wnętrza Elektrociepłowni Marcel zlokalizowanej do wnętrza Radlinie, która wyposażona jest do wnętrza 4 kotły parowe zasilające do wnętrza parę 2 turbozespoły o mocy elektrycznej 34,5 MW. Energia elektryczna wytwarzana jest do wnętrza skojarzeniu spośród wytwarzaniem ciepła.Przesyłanie zaś dystrybucję ciepła polega na przesyle ciepła poprzez sieci:Wytwarzanie ciepła odbywa się do wnętrza 2 obiektach: