Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

sklep internetowy bhp
pisanienazlecenie.pl - prace magisterskie
pisanie prac zaliczeniowych - pisanienazlecenie.pl

Elektrochemia

Elektrochemia jest działem chemii fizycznej, zajmującym się badaniem elektrycznych aspektów reakcji chemicznych, tudzież także do wnętrza mniejszym stopniu własnościami elektrycznymi związków chemicznych.Przedmiotem jej badań są m.in. procesy chemiczne towarzyszące przepływowi prądu elektrycznego za pośrednictwem elektrolit którymi są stopy tudzież roztwory związków chemicznych zdolnych aż do dysocjacji elektrolitycznej Główne obszary badawcze elektrochemii:Czasami stosuje się podział elektrochemii na: