Elektret

Elektret
Elektret owo dielektryk o trwałej polaryzacji elektrycznej Elektret jest elektrycznym odpowiednikiem magnesu trwałego. Do materiałów elektretowych należy parafina karnauba, selen siarka, zaś folie spośród poliolefin aromatycznych Elektrety znalazły wykorzystanie wewnątrz technice jak mikrofony elektretowe zaś filtry elektrostatyczne.