Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

prace licencjackie
pisanie prac inżynierskich - rzetelnepisanie.edu.p
tłumacz niemieckiego wrocław

Ekran elektromagnetyczny

Ekran_elektromagnetyczny
Ekran elektromagnetyczny - osłona wykonana spośród materiałów o dużej konduktywności (miedź to znaczy aluminium), chroniąca wydzielony dzielnica przedtem wpływem zewnętrznego pola elektromagnetycznego. Zwłaszcza pól o dużych częstotliwościach.Ekrany wykonane spośród materiałów o dużym przewodnictwie elektrycznym tłumią zewnętrzne pola dzięki efektowi naskórkowemu. Fala pola elektromagnetycznego wnika do wnętrza materiał na głębokość około połowy długości fali. Najlepszym przykładem ekranowania elektromagnetycznego może być powłoka kabla telekomunikacyjnego.