Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

Notariusze Żarów
tłumaczenia prawnicze - lang-master.pl
tłumacz przysięgły angielski wrocław

Dzwonek elektryczny

Dzwonek_elektryczny
Dzwonek elektryczny - urządzenie elektryczne służące aż do sygnalizacji dźwiękowej. Stosowane niegdyś często w charakterze sygnalizator wezwania w środku telefonach, w charakterze sygnalizator pod drzwiach wejściowych aż do mieszkań, w końcu w środku szkołach w charakterze sygnalizator początku natomiast końca lekcji. Obecnie, szczególnie w środku aparatach telefonicznych, dzwonki elektromagnetyczne wychodzą spośród użycia na korzyść sygnalizatorów wykorzystujących inne zjawiska fizyczne.Działanie dzwonka elektrycznego oparte jest na zjawisku elektromagnetycznym natomiast przedstawione jest na schemacie.W rezultacie włączania natomiast wyłączania prądu w środku cewce elektromagnesu młoteczek uderza w środku klosz kilka-kilkanaście plagi na sekundę spośród taką samą częstością przerywając natomiast zamykając styki S. Dzieje się owo aż do tego stopnia długo, na miarę długo włączony jest wyłącznik główny K dzwonka.Regulacja styków przerywacza umożliwia takie dobranie zakresu elektrotechnika .php'>zwarcia natomiast rozwarcia styków, iżby zapewnić wysoką sprawność zamiany energii prądu zasilającego brzęk w środku energię uderzeń młoteczka w środku klosz dzwonka; zdatny dobór materiałów, wymiarów klosza natomiast ciężaru młoteczka daje wysoką sprawność przekazania energii uderzenia czaszy tak, aż do tego stopnia aby zmieniła się w środku energię jej drgań; akuratnie zrobiony natomiast wyregulowany brzęk odznacza się dużą głośnością w środku stosunku aż do zużycia energii.Istnieje także przeróbka dzwonków elektromagnetycznych, w środku których młoteczek H uderza na przemian w środku duet klosze dzwonka, znajdujące się - wg konwencji pokazanej na rysunku - powyżej natomiast poniżej młoteczka. Ponadto spotykane są konstrukcje w środku których źródłem zasilania dzwonka negacja logiczna jest - na miarę na rysunku - źródło napięcia stałego (bateria elektryczna , spośród trudem źródło napięcia zmiennego (w rozwiązaniach spotykanych często w środku domowych instalacjach dzwonków aż do drzwi bywa owo transformator dzwonkowy .Istotną wadą dzwonków elektromagnetycznych jest fakt, że przepływ prądu okresowy na stykach S powoduje na nich iskrzenie, co spośród jednej okolica powoduje przyspieszone zużycie tych styków, niemniej jednak - co jest spośród większym natężeniem uciążliwe - powoduje zakłócenia elektromagnetyczne rozprzestrzeniające się zarówno drogą radiową, na miarę natomiast przenoszące się wzdłuż sieci zasilającej dzwonek. W szczególnie niesprzyjających okolicznościach iskrzenie owo może spowodować erupcja natomiast katastrofę - np. wówczas, kiedy brzęk pracuje w środku atmosferze wypełnionej gazami palnymi, co może zdarzyć się np w środku kopalniach, dokąd może pojawić się metan, niemniej jednak także w środku lokalach mieszkalnych, jeśli doszłoby aż do rozszczelnienia domowej instalacji gazowej. Zagrożenie owo dziś wyklucza faktycznie użycie dzwonków o takiej konstrukcji w środku górnictwie (dawniej aparaty telefoniczne konstruowane na rzecz kopalni wykorzystywały dzwonki, niemniej jednak zamknięte były w środku szczelnej hermetycznej obudowie).