Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

sklep internetowy bhp
pisanienazlecenie.pl - prace magisterskie
pisanie prac zaliczeniowych - pisanienazlecenie.pl

Dzielnik prądu

Dzielnik_pr%C4%85du
Dzielnik prądu jest specjalnym równoległym połączeniem dwóch bądź więcej pasywnych elementów elektrycznych np. oporników. Natężenie prądu elektrycznego do wnętrza jednej spośród gałęzi dzielnika zasilanego prądem stałym jest stale mniejsze odkąd natężenia prądu wejściowego zasilającego i zależy przed chwilą odkąd stosunku wartości użytych rezystancji i wartości prądu wejściowego:Wynika owo spośród faktu, że napięcie elektryczne zasilające dzielnik prądu ma taką samą wartość na rzecz obydwu elementów, czyli:Wartości użytych rezystancji mogą być dokładnie zmierzone, czy wartość natężenia prądu do wnętrza każdej spośród gałęzi dzielnika może być również obliczona spośród dużą dokładnością. Tę właściwość dzielnika prądu wykorzystuje się aż do poszerzania zakresu pomiarowego amperomierzy Amperomierz mierzy wartość prądu płynącego do wnętrza danej gałęzi obwodu. Jeżeli równolegle aż do amperomierza zostanie podłączony opornik o odpowiedniej wartości, wówczas zryw dzielnik prądu (jednym ze składowych elementów będzie rezystancja własna amperomierza , na rzecz którego:dlatego też:gdzie stała k jest stale większa odkąd zera (następuje więc rozszerzenie zakresu pomiarowego), zaś jej wartość wynika przed chwilą ze stosunku użytych rezystancji Dzielniki prądu mogą być także używane do wnętrza układach prądu i napięcia przemiennego. Niemniej jednak, wobec zasilaniu prądem przemiennym należy wziąć poniżej uwagę przesunięcia fazowe wynikające spośród występowania możliwych elektrycznosc .php'>reaktancji pojemnościowych i indukcyjnych do wnętrza samym dzielniku, na miarę również i do wnętrza zasilającym obwodzie.Najbardziej korzystnym jest oczywiście używanie dzielnika prądowego zbudowanego spośród bezindukcyjnych, bezpojemnościowych rezystorów, jednak lecz negacja logiczna stale jest owo możliwe, szczególnie wobec wysokich częstotliwościach prądu przemiennego Wikibooks - Dzielnik prądu