Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

publishingschool.pl
Langfast.pl - tłumacz angielskiego wrocław
pisanie prac

Dysocjacja elektrolityczna

Dysocjacja_elektrolityczna
Dysocjacja elektrolityczna owo tok rozpadu cząsteczek związków chemicznych na jony poniżej wpływem rozpuszczalnika, np.Dysocjacja może następować w charakterze końcowy szereg solwatacji wewnątrz rozpuszczalnikach polarnych (np. woda) albo może być inicjowana wewnątrz zmieniony sposób (np. łukiem elektrycznym . Dysocjacja może też przebiegać wewnątrz fazie gazowej poniżej wpływem wyładowań elektrycznych bądź bezpośredniego bombardowania gazu elektronami Do dysocjacji są zdolne związki, wewnątrz których występują wiązania jonowe albo wielce pewnie spolaryzowane kowalencyjne. Zdysocjowany roztwór związku chemicznego nazywa się elektrolitem W roztworach rozdzielenie jest notorycznie procesem odwracalnym. Między formą niezdysocjowaną dodatkowo zdysocjowaną związku występuje wewnątrz tych warunkach równowaga. W zależności od momentu własności rozpuszczalnika dodatkowo związku chemicznego, temperatury i występowania jonów pochodzących spośród innych związków równowaga ta może być wewnątrz wyższym stopniu przesunięta wewnątrz stronę formy niezdysocjowanej albo zdysocjowanej związku.Dysocjacji elektrolitycznej wewnątrz wodzie ulegają wewnątrz pewnej mierze wszystkie rozpuszczalne sole, wszystkie kwasy dodatkowo wodorotlenki. Ujemny logarytm stałej dysocjacji jest miarą ich mocy chemicznej.Wiele związków chemicznych wewnątrz stanie ciekłym dodatkowo gazowym ulega też samorzutnej dysocjacji, choć jej stopień jest zwykle dość niski, np. woda ognista ulega samorzutnej dysocjacji wg schematu Iloczyn jonowy tej dysocjacji wewnątrz warunkach normalnych wynosi ok. 10-14, co oznacza że na każde 107 (10 000 000) cząsteczek wody na odwrót jedna ulega samorzutnej dysocjacji. Stała ta jest podstawą skali pH.jonizacja, Svante Arrhenius