Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

publishingschool.pl
Langfast.pl - tłumacz angielskiego wrocław
pisanie prac

Dopasowanie energetyczne

Dopasowanie_energetyczne
Dopasowanie energetyczne obciążenia aż do źródła jest owo przyrzeczenie warunków pozwalających na przekazanie maksymalnej mocy ze źródła aż do obciążenia.W obwodach prądu stałego klauzula ów owo równość rezystancji obciążenia spośród rezystancją wewnętrzną źródła:W obwodach prądu harmonicznego warunkiem dopasowania energetycznego jest równość impedancji obciążenia natomiast sprzężonej wartości impedancji wewnętrznej źródła:Przy czym wewnątrz obwodach prądu przemiennego wyróżnia się dopasowanie energetyczne ze względu na:Obliczenia przeprowadza się spośród wykorzystaniem rachunku liczb zespolonych.Odbiornik pobiera moc pozorną wynoszącą:S = | U | * | I |oraz amplituda czynną:P = | U | * | I | * cos(φ)gdzie: φ - kąt przesunięcia między wektorem prądu natomiast napięcia.Przy czym zachodzą następujące zależności:P = S * cos(φ)Warunek przekazywania maksymalnej mocy ze źródła aż do obciążenia rozwiązuje się obliczając amplituda pobieraną za pośrednictwem odbiornik, natomiast następnie licząc I pochodną natomiast przyrównując ją aż do zera.Z ww. kroków otrzymujemy klauzula na moduł impedancji odbiornika dodatkowo kąt fazowy tejże impedancji (charakter odbiornika).