Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

Notariusze Świebodzice
napiszemy dla Ciebie
biuro tłumaczeń szczecin - lang-master.pl

Depolaryzator

Depolaryzator (substancja elektroaktywna - materiał chemiczna obecna wewnątrz roztworze elektrolitu która ulegając procesom utleniania bądź redukcji na powierzchni elektrody przeciwdziała jej polaryzacji, tj. powoduje zmiany potencjału elektrody wewnątrz kierunku potencjału równowagowego . Pojęcie depolaryzator jest też często używane wewnątrz sensie ogólniejszym, w charakterze określenie substancji dodawanej aż do elektrolitu wewnątrz celu zapobiegania wszelkim niepożądanym reakcjom elektrodowym W literaturze, zwłaszcza starszej, pojęcie depolaryzator oznaczać może substancję dodawaną aż do materiału elektrodowego ogniw galwanicznych wewnątrz celu zapobiegania nadmiernej polaryzacji elektrod wewnątrz czasie pobierania prądu spośród ogniwa. W wyniku polaryzacji elektrod na ich powierzchni mogą wydzielać się gazy, które blokując powierzchnię czynną elektrody powodują obniżenie wydajności prądowej ogniwa. W zależności odkąd konstrukcji ogniwa depolaryzator stanowi domieszkę aż do materiału samej elektrody oznacza to jest umieszczany wewnątrz bezpośrednim jej sąsiedztwie. Depolaryzatorami katodowymi są przeważnie silne środki utleniające (np. dwutlenek manganu, kwas azotowy, kwas chromowy), nieraz używa się również depolaryzatorów anodowych wewnątrz charakterze których stosowane są silne reduktory .Zgodnie spośród zaleceniami IUPAC, imię depolaryzator jest przestarzała oraz zaleca się stosować określenie "substancja elektroaktywna .