Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

tłumaczenia symultaniczne warszawa
Google plus rzetelne-pisanie-prac.pl
kurs rysunku warszawa

Czwórnik (elektryka)

Czwórnik, dwuwrotnik owo obwód elektryczny czy też faktor obwodu, który posiada czwórka zaciski, uporządkowane wewnątrz duet pary (nazywane także wrotami). Jedna spośród par stanowi wejście czwórnika także druga wyjście.W stosunku aż do wejścia także wyjśćia czwórnika musi być spełniony zastrzeżenie równoważenia prądów:  Zastosowanie czwórnika wewnątrz analizie obwodu umożliwia zastąpienie całości czy też części obwodu elementem opisanym przez dwaj równania liniowe. Pozwala owo na znaczne symplifikacja analizy obwodu. Każdy czterozaciskowy obwód linearny może zostać zastąpiony czwórnikiem przy warunkiem, że negacja logiczna zawiera niesterowanych źródeł napięciowych czy też prądowych i spełnia powyższy zastrzeżenie równoważenia prądów Czwórniki mogą być opisane różnymi równaniami matematycznymi, wewnątrz zależności od momentu wyboru zmiennych. Są one w większości wypadków przedstawiane wewnątrz postaci macierzowej. Opisują związki pomiędzy napięciami także prądami wejściowymi i wyjściowymi czwórnika Napięcia także prądy na zaciskach czwórnika mogą być wielkościami skalarnymi (przy prądzie stałym), zespolonymi (w stanie ustalonym obok wymuszeniu sinusoidalnym) czy też wielkościami operatorowymi. Opis operatorowy jest w najwyższym stopniu ogólny także pozwala badać czwórniki wewnątrz stanie nieustalonym. Trzeba pamiętać, że jeśli analizujemy obwód wewnątrz dziedzinie zespolonej, owo ojczyzna współczynników będzie zawierać liczby zespolone.Każdy spośród przedstawionych w tej okolicy typów macierzy jednoznacznie opisuje czwórnik Wybór któregoś spośród nich uwarunkowany jest strukturą obwodu, sposobem połączenia czwórników łatwością wyznaczenia parametrów, itp. Przejście spośród jednego opisu aż do drugiego polega na przegrupowaniu zmiennych także wyznaczeniu odpowiednich relacji między nimi.gdzieW tej postaci napięcia wejściowe także wyjściowe są wyrażone wewnątrz zależności od momentu prądów końcówkowych. Macierz Z współczynników jest nazywana macierzą impedancyjną Elementy tej macierzy, nazywane także parametrami rozwarciowymi, mają rozmiar omów.gdzieW tej postaci prądy wejściowe także wyjściowe są wyrażone wewnątrz zależności od momentu napięć zewnętrznych. Macierz Y współczynników jest nazywana macierzą admitancyjną Elementy tej macierzy, nazywane także parametrami elektrotechnika .php'>zwarciowymi mają rozmiar simensów. Macierze Z także Y są powiązane relacją: Y = Z − 1gdzieW tej postaci jedna dwoje wielkośći U1, I2 jest wyrażona jak stanowisko drugiej pary I1, U2. Macierz H nazywana jest macierzą hybrydową. Element h11 znany jako jest impedancją wejściową, h12 - transmitancją odwrotną napięciową, h21 - transmitancją prądową, także h22 - admitancją wyjściową czwórnika gdzieW tej postaci jedna dwoje wielkośći I1, U2 jest wyrażona jak stanowisko drugiej pary U1, I2. Macierz G nazywana jest macierzą odwrotną hybrydową. Macierze H także G są powiązane relacją: G = H − 1gdzieW tej postaci dwoje wielkości dotyczących zacisków wejściowych wyrażona jest jak stanowisko pary związanej spośród zaciskami wyjściowymi. Macierz A nazywana jest macierzą łańcuchową. Elementy tej macierzy nazywane są parametrami transmisyjnymi.gdzieW tej postaci dwoje wielkości dotyczących zacisków wyjściowych wyrażona jest jak stanowisko pary związanej spośród zaciskami wejściowymi. Macierz B nazywana jest macierzą łańcuchową odwróconą. Ta postać jest okazjonalnie stosowana.Wyróżniamy następujące typy połączeń czwórników Czwórniki można dzielić na: