Częstotliwość napięcia

Częstotliwość napięcia - wielkość opisująca częstotliwość przebiegu podstawowego napięcia przemiennego. Jest równa liczbie okresów przebiegu sygnału napięcia przypadających na jednostkę czasu - sekundę Częstotliwość napięcia w środku sieci elektroenergetycznej w środku Europie wynosi 50 Hz, w środku USA, Brazylii dodatkowo Japonii 60 Hz.