Częstotliwość graniczna filtru

Częstotliwość graniczna filtru – wartość graniczna częstotliwości, na rzecz której kończy się umowne prążek przepustowe filtru W popularnej interpretacji, jest owo częstotliwość, w środku oddali którą tłumienie wnoszone na skroś filtr staje się większe niż 3 dB w środku stosunku aż do tłumienia wewnątrz pasma przepustowego, które bezbłędnie powinno wynosić 0 dB. W ścisłej definicji, częstotliwość graniczna pasma przepustowego może być wyznaczona na skroś pozycja ewidencyjna o dowolnym tłumieniu, które na rzecz danego filtru wyznaczają gabaryty filtru W zależności od chwili typu filtru częstotliwość graniczna może być: