Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

przedszkola łódź bałuty
http://pisaniepracrzetelnie.pl
serwis zamków

Cewka Ruhmkorffa

Cewka_Ruhmkorffa
Cewka (induktor) Ruhmkorffa – urządzenie skonstruowane wewnątrz 1850 roku wskroś Heinricha Daniela Ruhmkorffa, służące aż do otrzymywania wysokich napięć. Jest połączeniem transformatora o dużej liczbie zwojów wewnątrz uzwojeniu wtórnym zaś iskrownika (takiego, gdy stosowane wewnątrz dzwonkach elektrycznych przerywającego przepływ prądu wewnątrz uzwojeniu pierwotnym.Głównym elementem cewki jest transformator którego uzwojenie pierwotne ma niewielką liczbę zwojów, zaś wtórne – ogromnie dużą. Oba uzwojenia nawinięte są na wspólnym rdzeniu żelaznym. Obwód magnetyczny induktora Ruhmkorffa jest otwarty, co różni go od chwili typowych transformatorów Pole magnetyczne na końcu rdzenia jest wykorzystywane aż do przyciągania kotwy sprężystego stycznika którego rozłączenie przerywa obwód prądu zasilającego uzwojenie pierwotne. W wyniku przerwania obwodu, zanika ziemia uprawna magnetyczne odchylające stycznik który powraca aż do pierwotnej pozycji, raz jeszcze zamykając obwód. W ów sposób, obok zasilania ze źródła napięcia stałego, wewnątrz obwodzie płynie prąd zmienny o częstotliwości od chwili kilkunastu aż do kilkuset herców. Zgodnie spośród zasadą działania transformatora zmiany natężenia prądu wewnątrz uzwojeniu pierwotnym, wywołują zmiany strumienia magnetycznego wewnątrz rdzeniu, natomiast te indukują siłę elektromotoryczną wewnątrz uzwojeniu wtórnym.Do demonstracji wysokiego napięcia wtórnego używa się m.in. zaostrzonych elektrod oddalonych od chwili siebie o ustaloną odległość. Nawet blisko odległości przekraczającej 10 cm, możliwe jest uzyskanie impulsowych wyładowań elektrycznych wewnątrz powietrzu pomiędzy elektrodami Prąd wyładowań ma stały kierunek, ponieważ ujemne zaś dodatnie skoki prądu, powodowane ruchem stycznika negacja logiczna są symetryczne natomiast co zbytnio tym idzie, również skoki napięcia wtórnego cechuje asymetria. Pomimo zerowej średniej wartości napięcia, krótkotrwałe skoki dodatnie mają daleko wyższą wartość maksymalną, niż rozciągnięte wewnątrz czasie skoki ujemne. Wykorzystanie tej asymetrii zaś nieliniowości prądu płynącego wskroś napój alkoholowy pozwala na gromadzenie ładunku wewnątrz kondensatorach (pierwotnie były owo butelki lejdejskie) zaś uzyskanie stałego napięcia.Napięcia uzyskiwane wewnątrz typowej cewce indukcyjnej Ruhmkorffa sięgają 50 kV. Wyeliminowanie stycznika mechanicznego zaś zastąpienie go układem elektronicznym (na przykład tyrystorowym) pozwala na zwiększenie zarówno częstotliwości impulsów, gdy zaś wartości maksymalnej napięcia. Rekordowe wartości napięć uzyskane wewnątrz największych cewkach blisko użyciu zewnętrznych styczników przekraczają 300 kV, co pozwala na uzyskanie wyładowania wewnątrz powietrzu pomiędzy elektrodami odległymi o 40 cm.Wysokie napięcia otrzymywane blisko użyciu cewek Ruhmkorffa były stosowane między innymi aż do zasilania niskociśnieniowych lamp wyładowczych, nazywanych rurkami Geisslera. W zależności od chwili rodzaju gazu umieszczonego wewnątrz rurce, otrzymywano różne barwy światła.