Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

rzetelnepisanie.edu.pl - pisanie prac
sprawozdanie o odpadach
szkoła językowa gdańsk wrzeszcz

Cewka Rogowskiego

Cewki Rogowskiego nazywane są też przetwornikiem Rogowskiego, pasem Rogowskiego, transformatorem Rogowskiego bądź potencjometrem magnetycznym (ang. Rogowski coil oznacza owo Rogowski inductor, niem. Rogowski Spule) jest owo maniera transformatora bezrdzeniowego wykorzystywanego blisko badaniach przebiegów prądu zmiennego Cewka ta jest transformatorem bezrdzeniowym, dokąd napięcie indukowane jest w środku uzwojeniu wtórnym zaś proporcjonalne jest aż do pochodnej prądu – na rzecz uzyskania przebiegu sygnał ma obowiązek być scałkowany. Dokładność pomiaru zależy od czasu rezystancji cewki czasu trwania zaś stromości czoła udaru, stałej czasowej zaś dokładności wyskalowania obwodu.Napięcie indukowane w środku cewce:gdzie: M – indukcyjność wzajemna pomiędzy przewodem spośród prądem zaś zaś cewką gdzie:Powyższy uzyskano blisko założeniu, równomiernego rozmieszczenia zwojów w środku cewce oraz, że promień zwoju jest mały w środku stosunku aż do promienia cewki Przy wysokich częstotliwościach, Cewka Rogowskiego spośród powodu jej indukcyjności wytworzy mniejsze napięcie. Dla cewki będącej torusem zachodzi wzór:gdzie Cewki Rogowskiego są cewkami pomiarowymi nawiniętymi na długim zaś płaskim karkasie wykonanym spośród giętkiego zaś niemagnetycznego materiału są elementem urządzeń Cewki te znalazły szerokie wykorzystanie blisko badaniu przebiegów prądowych, także impulsowych zaś stosowane są blisko badaniach m.in. przekładników prądowych Opis cewki został podany poprzez W. Rogowskiego zaś W. Steinhausa w środku "Die Messung der magnetischen Spannung", Archiv für Elektrotechnik 1912, 1, Pt.4, pp.141–150.