Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

Notariusz Świdnica
Zajęcia ogólnorozwojowe Żoliborz
TU

Cewka

Cewka
Cewka (zwojnica, solenoid, rzadziej induktor) jest biernym elementem elektronicznym również elektrotechnicznym Cewka składa się spośród pewnej liczby zwojów przewodnika nawiniętych np. na powierzchni walca cewka cylindryczna), na powierzchni pierścienia cewka toroidalna) czy na płaszczyźnie cewka spiralna czy płaska). Wewnątrz czy na zewnątrz zwojów może znajdować się rdzeń spośród materiału magnetycznego diamagnetycznego czy ferromagnetycznego Dla prądu stałego cewka jest elementem rezystancyjnym o rezystancji przewodnika, spośród którego jest wykonana. Dla prądu o pulsacji różnej od chwili zera wykazuje inną wartość oporu nazywaną elektrycznosc .php'>reaktancją elektrycznosc .php'>Reaktancja jest tym większa, im większa jest indukcyjność również pulsacja prądu.Strumień indukcji pola magnetycznego przepływającego spośród wykorzystaniem cewkę opisuje wzór Siłę elektromotoryczną indukowaną w środku cewce wyraża wzór:Przyjmując, że indukcyjność cewki negacja logiczna zmienia się, co jest spełnione na rzecz większości obwodów elektrycznych powyższy wzór upraszcza się do:gdzie:Indukująca się w środku cewce siła elektromotoryczna (napięcie) zależy od chwili jej indukcyjności także od chwili zmiany w środku czasie płynącego spośród wykorzystaniem nią prądu. W obwodach prądu zmiennego sinusoidalnego, w środku stanie ustalonym napięcie na cewce wyprzedza o 90° prąd płynący w środku cewce (napięcie również prąd są przesunięte w środku fazie o ).Indukcyjność jest podstawowym parametrem elektrycznym opisującym cewkę Jednostką indukcyjności jest 1 henr . Prąd płynący w środku obwodzie wytwarza łączny spośród zanim strumień magnetyczny. Indukcyjność definiujemy w charakterze kopulacja tego strumienia również prądu który go wytworzył:Współczynnik k zależy od chwili geometrii układu, zaś więc między innymi od chwili kształtu cewki liczby zwojów, grubości użytego drutu. Indukcyjność cewki zależy również od chwili własności magnetycznych rdzenia.Dla prądu stałego odpowiednikiem indukcyjności jest stała cewki:gdzie Impedancja idealnej cewki jest równa jej reaktancji:Rzeczywiste cewki wykazują też rezystancję (R). Parametrem opisującym cewkę rzeczywistą jest dobroć cewki określona wzorem:gdzie:W chwili t natężenie prądu w środku obwodzie prądu zmiennego wynosi i, owo możemy założyć, iż w środku ciągu nieskończenie krótkiego czasu dt następuje zwiększenie natężenia prądu o di. Wtedy, zgodnie spośród regułą Lenza, indukowana jest w środku obwodzie siła elektromotoryczna , która przeciwdziała przyrostowi natężenia prądu, zaś więc skierowana jest odwrotnie aż do i.Żeby zwiększyć natężenie prądu o di, wypada wykonać pracę o kierunku przeciwnym aż do kierunku siły elektromotorycznej . Praca ta jest równa iloczynowi ładunku przepływającego spośród wykorzystaniem przekrój przewodnika w środku czasie dt również napięcia :Jest owo zajęcie wykonana poniżej zwiększeniu natężenia prądu od chwili wartości I aż do wartości I+di. Aby obliczyć pracę zwiększenia natężenia prądu od chwili 0 aż do I całkujemy powyższe równanie:Gdy w środku zwojnicy płynie prąd o natężeniu I, wówczas wytwarza białogłowa kawałek ziemi magnetyczne. W polu tym zmagazynowana jest zaradność równa pracy zwiększającej natężenia prądu od chwili 0 aż do I. Energia pola magnetycznego cewki wynosi:gdzie Cewka jest elementem inercyjnym, gromadzi energię w środku wytwarzanym polu magnetycznym.W połączeniu spośród kondensatorem tworzy obwód rezonansowy - jeden spośród fundamentalnych obwodów elektronicznych Cewki zasilane prądem stałym, zwane elektromagnesami są wykorzystywane aż do wytwarzania pola magnetycznego czy jego kompensacji, np. poniżej rozmagnesowaniu również pomiarach pola magnetycznego.