Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

Notariusz Świdnica
Zajęcia ogólnorozwojowe Żoliborz
TU

Bocznik

Bocznik – osobliwy rezystor pozwalający na miara dużych wartości prądu. Stosowany aż do pomiarów prądu stałego i zmiennego (w zależności od momentu stosowanego miernika) Bocznik może być wewnętrzny czy też zewnętrzny. Wewnętrzny jest zabudowany w środku mierniku, praktyczny aż do pomiaru małych prądów rzędu kilku, kilkunastu amperów. Bocznik zewnętrzny wykorzystywany jest aż do pomiaru prądu od momentu kilkunastu amperów (15 A) aż do kilku tysięcy amperów.Podstawowe dane znamionowe bocznika owo Bocznik posiada kwartet zaciski: dwaj (zewnętrzne) aż do podłączenia toru prądowego, i dwaj (wewnętrzne) aż do mierzenia spadku napięcia Z bocznikiem współpracuje miliwoltomierz magnetoelektryczny wyskalowany w środku amperach i podłączony aż do zacisków (wewnętrznych) mierzących spadek napięcia ΔU na boczniku Ponieważ rezystancja R bocznika jest stała, spadek napięcia jest wyraźnie symetryczny aż do przepływającego przy użyciu bocznik prądu I Boczniki w środku połączeniu spośród oscyloskopem umożliwiają rejestrację przebiegu prądu impulsowego o wybitnie dużych wartościach rzędu kilkudziesięciu aż do kilkuset kA. Napięcie na zaciskach bocznika można opisać równaniem:Budowane są specjalne konstrukcje tzw. boczników bezindukcyjnych które mają w środku określonym zakresie częstotliwości liniową zależność U = f(I). Oscyloskop rejestruje wartość napięcia którą łatwo można przeliczyć na wartość prądu, mnożąc przy użyciu wartość rezystancji bocznika W ów sposób uzyskuje się wykres zależności przebiegu prądu w środku czasie I = f(t).