Biot (jednostka miary)

Biot (Bi) – osoba natężenia prądu elektrycznego osoba pochodna do wnętrza układzie miar CGS.Nazwa nadana w kierunku czci francuskiego uczonego Jeana-Baptiste'a Biota Zobacz też: pozaukładowe jednostki miary, układ SI.