Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

publishingschool.pl
Langfast.pl - tłumacz angielskiego wrocław
pisanie prac

Bioelektrochemia

Drugą grupę obejmują elektrochemiczne badania tzw. układów biomimetycznych - syntetycznych także półsyntetycznych związków chemicznych naśladujących układy funkcjonujące w środku organizmach żywych. Stosowane w środku bioelektrochemii techniki elektrochemiczne owo Bioelektrochemia spełnia zadania poznawcze w charakterze trening o charakterze podstawowym; rezultaty jej badań są wykorzystywane m.in. aż do opracowywania nowych katalizatorów, sensorów elektrochemicznych biosensorów, układów mikroelektronicznych, np. wykorzystujących enzymy oznacza owo warstwy także dwuwarstwy lipidowe. Głównymi kierunkami rozwoju bioelektrochemii są:Historia bioelektrochemii sięga odkryć Luigi'ego Galvaniego, który udowodnił związki między zjawiskami elektrycznymi także funkcjonowaniem układów biologicznych; w charakterze odcinek szczegółowa bioelektrochemia została wyodrębniona w środku elektrochemii w środku latach 70. XX w. dzięki pracom m.in. Alberta Szent-Györgyego, w środku następstwie dynamicznego rozwoju teorii przeniesienia elektronu (Rudolph A. Marcus, lata 60.) również ich zastosowania aż do opisu układów biologicznych. Wyodrębnieniu sie tej dyscypliny sprzyjał wysoki postęp w środku zrozumieniu budowy fotosyntetycznych także oddechowych łańcuchów białek redoks, osiągnięty dzięki rozwojowi badań spektroskopowych (głównie NMR) również rentgenowskich. Problemami bioelektrochemii zajmują się głównie następujące towarzystwa naukowe:Główne czasopisma: