Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

publishingschool.pl
Langfast.pl - tłumacz angielskiego wrocław
pisanie prac

Autodysocjacja

Autodysocjacja - natura dysocjacji elektrolitycznej w środku której niewinny związek syntetyczny w środku postaci cząsteczkowej rozpada się na jony przy wpływem innych cząsteczek tego samego związku, pełniąc obok tym rolę zarówno kwasu wzorem plus zasady. Autodysocjacja jest możliwa, wzorem cząsteczki związku mają budowę polarną.Ciekłe związki polarne są stosowane w charakterze rozpuszczalniki polarne, np. woda, amoniak, metanol oznacza to aceton plus dioksan, chociaż negacja logiczna wszystkie ulegają autodysocjacji Ich właściwości ułatwiają bądź wręcz umożliwiają rozłam na jony innych związków chemicznych (np. soli, kwasów, zasad), najczęściej wskroś solwatację.Gdy autodysocjacji cieczy SolH towarzyszy transfer protonu, mamy ogólnie:Dla wody:Dla siarkowodoru:Dla ciekłego amoniaku:Dla alkoholi:Dla bezwodnych kwasów tlenowych: