Amperomierz

     Przewody doprowadzające prąd zdyscyplinowany pomiarowi     Sprężyna napinająca wskazówkęAmperomierz – przyrząd pomiarowy służący aż do pomiaru natężenia prądu elektrycznego W zależności od czasu zakresu amperomierza używane są też nazwy: kiloamperomierz, miliamperomierz, mikroamperomierz.Pomiaru natężenia prądu dokonuje się w poprzek oddziaływanie przewodnika spośród prądem a pola magnetycznego budując następujące rodzaje amperomierzy:Stosowane są też amperomierze cieplne a termoelektryczne wykorzystujące pokłosie nagrzewania się przewodu, wewnątrz którym płynie prąd. Amperomierze cieplne stosuje się wewnątrz obwodach wielkiej częstotliwości dokąd indukcyjność cewki amperomierza magnetycznego wprowadzałaby duże zmiany wewnątrz obwodzie.Specjalną odmianą amperomierzyamperomierze cęgowe, które negacja logiczna podłącza się aż do obwodu elektrycznego Amperomierze mierząc prąd zmienny wewnątrz zależności od czasu typu amperomierza mierzą wartość średnią prądu (magnetoelektryczny) ewentualnie wartość skuteczną (elektrodynamiczne, elektromagnetyczne indukcyjne, cieplne a termoelektryczne).Przy pomiarach prądu stałego na rzecz zwiększenia zakresu pomiarowego cewkę ustroju łączy się równolegle spośród bocznikiem wskroś który płynie część prądu. Wówczas anomalia organu ruchomego mikroamperomierza jest proporcjonalne aż do prądu płynącego wskroś cały układ miernika. Współczynnik proporcjonalności pozwalający wyznaczyć rzeczywistą wartość prądu odpowiada, spośród pewną dokładnością, wartości stosunku rezystancji ustroju aż do rezystancji wewnętrznej całego miernika, wynikającej spośród równoległego połączenia rezystancji ustroju i bocznika Do pomiaru dużych prądów stałych stosuje się również przekładniki prądu stałego tzw. transduktory. Ze względu na wyższe koszty sporadycznie stosowane.Do rozszerzenia zakresu pomiarowego amperomierza obok pomiarach prądu przemiennego wykorzystuje się układ amperomierza spośród przekładnikiem prądowym Amperomierz jest włączany szeregowo wewnątrz obwód elektryczny Idealny amperomierz posiada nieskończenie małą rezystancję wewnętrzną. W amperomierzach rzeczywistych wartość rezystancji wewnętrznej jest różna od czasu zera. W związku spośród tym występuje na nich spadek napięcia mający wpływ na dokładność wyniku dokonanego pomiaru. Rezystancję wewnętrzną amperomierza można pominąć wewnątrz pomiarach technicznych, obok zachowaniu warunków znamionowych pomiaru.