Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

prace licencjackie
pisanie prac inżynierskich - rzetelnepisanie.edu.p
tłumacz niemieckiego wrocław

Amperometria

Amperometria – technologia analityczna, bazująca na pomiarze zależności natężenia prądu od momentu stężenia substancji elektroaktywnej blisko stałym potencjale. Stosuje się układ elektrody pracującej oraz odniesienia zanurzonych wewnątrz badanym roztworze składającym się spośród elektrolitu oraz badanej substancji.