Amper

Amper – jednostka skalarna natężenia prądu elektrycznego jednostka skalarna podstawowa układu SI natomiast MKSA, oznaczana A.Stały prąd elektryczny o natężeniu 1 A jest owo taki prąd, który płynąc wewnątrz dwóch równoległych, prostoliniowych, nieskończenie długich przewodach o znikomo małym przekroju kołowym, umieszczonych wewnątrz próżni wewnątrz odległości 1 m od momentu siebie, spowodowałby wzajemne oddziaływanie przewodów na siebie spośród siłą równą 2·10-7 N na każdy sto kilogramów długości przewodu.Do definicyjnego wyznaczenia jednostki służy znaczenie prądowa. Dokładnością ustępuje aliści kalibratorom prądu natomiast wewnątrz praktyce jest dzięki negacja logiczna wyparta.W układzie miar CGS odpowiednikiem ampera jest biot (Bi).Jeśli przepływający dzięki wiadomy przekrój prąd ma natężenie 1 A, oznacza to, że wewnątrz ciągu 1 s przepływa 1 C ładunku, czyli:Przykłady powiązań ampera wynikających spośród praw inaczej definicji, spośród innymi jednostkami - V, Ω, W, F, J, C, s:Nazwa amper pochodzi od momentu nazwiska francuskiego fizyka André Marie Ampère'a.Wielokrotności natomiast podwielokrotności jednostki (wyróżniono najczęściej używane):