Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

Notariusze Żarów
tłumaczenia prawnicze - lang-master.pl
tłumacz przysięgły angielski wrocław

Alkaliczne ogniwo paliwowe

Alkaliczne ogniwo paliwowe ogniwo paliwowe Bacona, AFC (ang. Alkaline Fuel Cell) owo jedna spośród najlepiej rozwiniętych technologii ogniw paliwowych AFC zużywa wodór także niewinny tlen aż do wytworzenia energii elektrycznej wody także ciepła.Ogniwa te wynalazł Francis Thomas Bacon do wnętrza latach trzydziestych XX wieku, ale ich rozwój rozpoczął się wówczas od chwili 1960 r.Zaletą ogniw alkalicznych są ich dobre parametry prądowo-napięciowe, do wnętrza porównaniu spośród innymi typami ogniw, ale lecz obok zasilaniu czystym wodorem także tlenem. Wadą aczkolwiek jest mała poszanowanie innych na CO, który "truje" katalizator, także na CO2, który reaguje spośród wodorotlenkiem potasu (KOH). Wady te spowodowały wstrzymanie na jakiś epoka do wnętrza Ameryka badania tych ogniw. Obecnie, zwłaszcza do wnętrza Europie, od chwili nowa wzrasta zapędy nimi.W ogniwach AFC elektrolitem jest wyrób tkacki azbestowa nasączona stężonym 85% roztworem wodorotlenku potasu, obok temperaturze pracy 250°C oznacza owo 35-50% roztworem KOH obok 120°C. Ogniwo pracuje wobec ciśnieniem 4-5,5 MPa. Katalizatorem jest nikiel (Ni), srebro (Ag), tlenki metali oznacza owo metale szlachetne. Anodę stanowi torebka oznacza owo drapiący Ni spośród maksymalną średnicą porów 16 μm po stronie elektrolitu także 30 μm po stronie gazu, aczkolwiek katodą jest drapiący litowy tlenek niklu NiO spośród Ag. Paliwem do wnętrza ogniwach alkalicznych jest wodór.Reakcje zachodzące do wnętrza ogniwie AFC mają następujący przebieg:Etapy pracy ogniwa AFC:Moduł ogniwa składa się spośród 6 płyt połączonych szeregowo, obok czym każda nawierzchnia zawiera 4 płyty połączone równolegle. Każda płyta, składająca się spośród cel, spośród których każda wytwarza napięcie 0,93 V także natężenie 25 A. Cały moduł wytwarza prąd elektryczny o napięciu 5,6 V także natężeniu 100 A także ma sprawność ok. 50%. Jednak na rzecz modułu o mocy 2,5 kW, obok mniejszym poborze prądu niż 100 A, sprawność dochodzi aż do 70%.