Admitancja

Admitancja (drożność ) owo odwrotność impedancji całkowita przewodność elektryczna w środku obwodach prądu przemiennego dokąd Admitancja jest liczbą zespoloną, jej część rzeczywista owo konduktancja (G), natomiast urojona owo susceptancja (B):Moduł admitancji określa wzór:Przyjmując, że obwód prądu stałego jest szczególnym prawdopodobnie obwodu prądu przemiennego admitancja może być używana też w środku obwodach prądu stałego wówczas jej składowa urojona jest równa zero, natomiast składowa rzeczywista odpowiada przewodności elektrycznej